Inicio Restaurante Pensión Contactar
CASA CARBALLEIRA C/ Ramon Franco, 14 - 15810 Arzúa  A Coruña - España Tel. +34 - 981-500094 casacarballeiraarzua@gmail.com Casa carballeira Pensión - restaurante Reservas e Información Tel. +34 - 981 500 094 casacarballeiraarzua@gmail.com Rogamos que las consultas o Reservas se realicen por teléfono y con la  suficiente antelación.